Loistehon kompensointi

20kV jakeluverkon kaapeloinnin lisääntyminen aiheuttaa uusia haasteita myös loistehon osalta. Maakaapeli tuottaa loistehoa huomattavan määrän enemmän kuin ilmajohto. Kantaverkkoyhtiö seuraa loistehon määrää liittymispisteittäin jonka vuoksi liittymän haltijat ovat joutuneet hankkimaan kuristimia loistehon rajoittamiseksi.

Maakaapeloinnin lisääntyminen aiheuttaa myös muita haasteita

  • Verkon tuottama loisteho kasvaa eikä loistehon määrä pysy kantaverkkoyhtiön liittymispisteelle määrittämissä rajoissa
  • Kaapelien tuottama loisteho nostaa jännitettä erityisesti silloin kun kuormitusta ei ole
  • Loistehoa on verkossa liikaa tyypillisesti kesällä kun verkon kuormitus on pientä eikä loistehoa kuluteta

Paras lopputulos yhdistämällä keskitettyä ja hajautettua kompensointia

Keskitetty kompensointi on tehokas ja nopea tapa kompensoida kaapeliverkon aiheuttama loistehon kasvu. Alustavissa tutkimuksissa on todettu, että paras lopputulos saadaan käyttämällä keskitettyä kompensointia sähköasemilla ja lisäksi hajautettuja yksiköitä verkkoon sijoitettuna.

Kaukana sähköasemasta olevissa kaapeloiduissa kohteissa voidaan käyttää hajautettua kompensointia, joka hillitsee samalla myös jännitteen nousua.

Kompensointikuristimissa on tärkeää huomioida laitteiden äänitaso ja niiden aiheuttamat häviöt. Laadukas laite oikein asennettuna kestää verkossa pitkään eikä aiheuta haittaa muille laitteille. Laitteisto tulee varustaa tarvittavilla lisäsuojilla joilla varmistetaan laitteiston kestävyys ja estetään laitteistoa aiheuttamasta ylijännitteitä verkkoon. Ratkaisumme hyödyntävät Vaasan Yliopiston tekemiä tutkimuksia ja mitoitamme laitteistot oikein ja kestävästi.

 

Ensto Mavikolta tuotteet loistehon kompensointiin

Ensto Mavikolta on saatavilta tuotteet ja ratkaisut keskitettyyn ja hajautettuun loistehon kompensointiin. Kompensointi yksikötitä on saatavilla kiinteinä tai säädettävinä.

Yksiköiden säätö voidaan toteuttaa seuraavilla säätötavoilla:

  • Jännitteettömänä säädettävä väliottokytkin
  • Jännitteettömänä säädettävä väliottokytkin moottoriohjaimella
  • Käämikytkin
  • Käämikytkin ja automaattisäätäjä

 

Hajautetun loistehon kompensoinnin yksiköitä on saatavilla myös yhdistelmälaitteina, joissa voi olla  myös jakelumuuntaja ja/tai maasulkuvirrankompensointi käämitys.