Maasulkuvirran kompensointi

Maasulkuvirran kompensointi

Sähkömarkkinalaki asettaa entistä tiukemmat vaatimukset sähköyhtiöille sähkön toimitusvarmuuteen liittyen. Tiukentuneiden määräysten myötä jakeluverkon maakaapelointi tulee lisääntymään. Kaapelointi kasvattaa verkkojen maasulkuvirtaa rajusti. Maakaapelin tuottama maasulkuvirta avojohtoihin verrattuna on noin 40 kertainen, joten maasulkuvirran kompensointitarve tulee lisääntymään.

Avaimet käteen

Maviko Oy:n vahva osaamisalue on maasulkuvirran kompensointi. Meillä on teoreettista- ja käytännön osaamista kompensointilaitteistojen toimituksista. Tarjoamme maasulkuvirran kompensointiprojektit “avaimet käteen” periaatteella. 

Palvelumme sisältää

 • Tarvekartoitukset
 • Laitteet
 • Suunnittelun
 • Asennuksen
 • Käyttöönoton
 • Suojareleiden asettelumuutokset ja koestaminen
 • Maasulun ensiökokeet
 • Laitteistojen vuosihuollot

Keskitetty kompensointi

Maasulkuvirran kompensointi on perinteisesti hoidettu keskitetyllä kompensointilaitteistolla, jossa koko galvaanisesti yhteen kytketyn verkon maasulkuvirta kompensoidaan yhdellä säädettävällä laitteistolla.

Kompensointilaitteisto sijoitetaan yleensä omaan suojarakennukseensa sähköasema-alueelle.

trench_logo

Säädettävän maasulkuvirran kompensointilaitteiston valmistaja on Itävaltalainen Trench Austria GmbH, joka tunnetaan maailmalla alansa huippuosaajana. Trench Austria GmbH on maasulkuvirran kompensointilaitteistojen markkinajohtaja maailmassa. Trench Austria GmbH valmistaa myös kompensointikuristimien säätäjiä, joka varmistaa laitteiston saumattoman yhteistoiminnan.

Suojarakennusta käyttämällä saadaan mm. seuraavia etuja:

 • Laitteiden vapaa sijoittaminen sähköasemalla
 • Tarvittaessa voidaan asentaa myös sähköaseman aidan ulkopuolelle
 • Sadevesien tyhjentämisestä ei tarvitse huolehtia
 • Antaa hyvän suojan laitteille esim. säältä,  ilkivallalta ja UV-säteilyltä
 • Kokonaisedullinen vaihtoehto

Säätäjä

Säätäjä asennetaan tavallisesti sähköasemalla olevaan ohjaustauluun tai kompensointilaitteita syöttävän kennon kojekaappiin. Säätäjä sopii 19” räkkiin ja on 3U:ta korkea (135mm).

Säätäjän apureleet, johdonsuoja-automaatit ja riviliittimet mahtuvat noin 1,5 m:n pituiseen kiskoon. Kiskon vaatima tila on huomioitava ohjaustaulussa.

Säätäjä voidaan asentaa myös erilliseen, säätäjää varten toimitettavaan laitekaappiin. Tämä mahdollistaa säätäjän, tarvittavien apureleiden, riviliittimien ym. asentamisen valmiiksi tehtaalla.

Huolto ja kunnossapito

Kompensointilaitteiston vuosihuollot varmistavat virheettömän toiminnan laitteiston ikääntyessä ja ikäviltä yllätyksiltä pystytään paremmin välttymään. Vuosihuollon yhteydessä kompensointisäätäjän ohjelmisto on mahdollista päivittää tarvittaessa.

Maviko Oy:n tarjoama huoltopalvelu voidaan sopia tapauskohtaisesti. Tarjoamme huoltopalvelua kokonaisvaltaisesti siten, että me pidämme kirjaa tehdyistä huolloista ja huolehdimme siitä, että tulevat huollot tulee tehtyä ajallaan. Vuosihuollon lähestyessä ilmoitamme teille huoltotarpeesta ja sovimme huollon tarkan ajankohdan yhdessä.

Laitevalmistajan suosittelemien perustarkastusten lisäksi suosittelemme seuraavia tarkastuksia esim. joka viides vuosi:

 • Kuristimen lisävastuksen toiminnan tarkastus ensiökokeella (voidaan todeta myös, jos saatavilla on häiriötallenne maasulusta)
 • Maasulkusuojauksen releasetteluiden ja säätäjän asetteluiden tarkastus (jos verkko muuttunut oleellisesti)
 • Mahdollisen tähtipiste-erottimen toiminnan tarkastus
 • Kulmanvaihtopiirin toiminnan tarkastus
 • Kuristimen rajakytkimien tarkastus ajamalla kuristin moottorilla ylä- ja alarajalle kuristin irtikytkettynä verkosta. Samalla tarkastetaan kuristimen säätömoottorin toiminta.