Keskitetty maasulkusuoja EFD

Mavikon keskitetty maasulkusuoja EFD käytössä on seuraavia hyötyjä:

 • Suuriresistanssisten vikojen selektiivinen havannointi ja laukaisu
 • Katkeilevien maasulkujen luotettava ja selektiivinen havannointi sekä laukaisu
 • Luotettava ja nopea virityspisteen määritys myös symmetrisissä verkoissa (kaapeliverkko, jossa resonanssipisteen nollajännite pieni)
 • Katkeileva maasulku aiheuttaa usein kiskon Uo releen toimimisen, joka laukaisee sähköaseman syöttökatkaisijan. Katkeilevan maasulun selektiivinen laukaisu vähentää näin ollen keskeytysaikaa merkittävästi.
 • EFD-laite ”varoittaa” lähdöllä olevasta viasta aikaisin, joten vikapaikka voidaan
  paikantaa ja korjaustöihin voidaan valmistautua ennen keskeytystä.

 • EFD-laite voidaan kytkeä olemassaolevan suojauksen rinnalle ja voidaan
  asetella esim. aluksi ainoastaan hälyttäväksi
 • Herkän maasulkuimpedanssin indikoinnin myötä laitteistoa voidaan käyttää
  kunnonvalvonnan apuvälineenä (trenditieto maasulkuimpedanssista
  kaukokäyttöön).
 • Laitteisto näkee koko verkon tilanteen samanaikaisesti
  (Io mittaukset jokaiselta lähdöltä). Herkkä suojaus perustuu vikatapauksessa
  muutosilmiöiden havainnointiin kaikkien lähtöjen osalta (mittaustietojen
  aikasynkronointi täsmälleen sama kaikkien lähtöjen mittauksista).
 • Mittaustietojen analysoinnissa käytetään mm. transientti- ja
  admittanssimenetelmää (transienttimenetelmä katkeileville maasuluille ja
  admittanssimenetelmä suuriresistanssisille vioille).