Maviko Oy toimittaa Älymuuntamoita Savon Voima Verkko Oy:lle

20.12.2017

Maviko Oy toimittaa Älymuuntamoita Savon Voima Verkko Oy:lle

Maviko Oy ja Savon Voima Verkko Oy ovat solmineet sopimuksen Älymuuntamoiden toimituksesta. Toimitus sisältää katkaisijoilla sekä erotinkojeistoilla varustettuja muuntamoita. Erotinkojeistot ovat varustettu vikaindikaattoreilla ja katkaisijakojeistoissa on lisäksi suojareleet. Asennustöiden jälkeen muuntamoautomaation oikea toiminta varmistetaan tekemällä muuntamoille monipuoliset ensiökokeet. Testauksessa käytetään Mavikon testauskärryä, jonka avulla kokeet voidaan tehdä ilman käyttökeskeytyksiä asiakkaille. Sopimuksen syntymiseen vaikuttivat ennen kaikkea Mavikon tarjoama kokonaistoimitus ja hyvä palvelu. Älymuuntamot suunnitellaan ja valmistetaan Vaasassa.

Älymuuntamot mahdollistavat ennakoivan vianpaikannuksen. Verkolla olevista kehittyvistä vioista saadaan hälytys sekä sijaintitieto ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sähkönjakelun keskeytystä. Muuntamoiden vianpaikannuksessa ja suojauksessa hyödynnetään Suomalaista huipputekniikkaa, joka indikoi mm. katkeilevat- ja suuriresistanssiset viat niin kompensoidussa, kuin maasta erotetussakin verkossa.

Savon Voima Verkko Oy:n Verkostopäällikkö Pekka Miettinen kommentoi, että Savon Voima Verkko investoi vuosittain yli 50 M€ sähköverkoston uusimiseen Säävarma Verkko -hankkeessa. Tavoitteenamme on parantaa verkon häiriönsietokykyä ja nopeuttaa toipumista häiriötilanteista. Yhtenä tärkeänä osa-alueena tämän tavoitteen saavuttamisessa on verkon korkea automaatioaste, jossa älymuuntamot ovat keskeisessä roolissa.

Savon Voima Verkko Oy:n sähköasemateknikko Matti Pirskanen kertoo, että Mavikon muuntamokonseptissa parhaita asioita on, että saamme samalta toimittajalta kokonaisvaltaisen palvelun. Alan viimeisimmällä tekniikalla varustettu muuntamo saadaan tehtaalta täysin testattuna. Mavikon kehittämä testauskärry mahdollistaa sen, että muuntamon suojaukselle voidaan tehdä ensiökokeet eri tyyppisillä vioilla, jolla varmistetaan suojien oikea ja selektiivinen toiminta sähköasemalla olevien suojareleiden.