Helen Sähköverkko Oy kompensointiprojekti

14.2.2019

Helen Sähköverkko Oy kompensointiprojekti

Maviko Oy on saattanut päätökseen kolmen vuoden kompensointiprojektin Helen Sähköverkko Oy:lle

Maviko Oy on saattanut päätökseen kolmen vuoden ajalle jaetun maasulkuvirran kompensointiprojektin Helen Sähköverkko Oy:n (HSV) kuudelle sähköasemalle.

Projekti on osa HSV:n vuonna 2008 aloittamaa toimitusvarmuuden parantamishanketta, jossa HSV:llä oli tavoitteena puolittaa heidän T-SAIDI tunnusluku vuoteen 2018 mennessä. Hanketta varten HSV:lle tehdyssä väitöstyössä arvioitiin kustannustehokkaimmiksi toimitusvarmuuden parantamiskeinoiksi maasulkuvirran kompensointi, avojohtoverkon kaapelointi sekä verkostoautomaatio.

HSV:n maasulkuvirran kompensointiprojekti toteutui kahdessa osassa, joista toisen teki Maviko Oy vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana.

Maasulkuvirran kompensointiprojektin jälkeen HSV:n tavoitteena on jatkaa verkon käyttöä 20kV maasulkuvian aikana ilman keskeytyksiä. Kompensoidun verkon maasulut rasittavat verkkoa vähemmän, jolloin välitön poislaukaisu voidaan usein välttää ja indikoida maasulut hälyttävinä. Näin ollen vikapaikanhaku- ja korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa keskeytyksettä. HSV:lle toimitettu laitteisto on mitoitettu kahden tunnin maasulunaikaiselle käytölle.

Maviko Oy:n HSV:lle tekemän projektin faktat:

  • 6 kpl sähköasemaa (12 verkkoa) kompensoitu Maviko Oy:n toimesta:
    • 2016-2017 Laajasalo ja Suurmetsä
    • 2017-2018 Pitäjänmäki Eteläinen ja Pitäjänmäki Pohjoinen
    • 2018-2019 Vuosaari ja Myllypuro
  • 12 kpl Trenchin valmistamaa maasulkuvirran kompensointikelaa (koot 200A, 400A ja 500A) liitettynä moottoroidun erottimen kautta suoraan kunkin päämuuntajan tähtipisteeseen.
  • Kullekin asemalle käyttöönotettiin Trenchin keskitetty maasulkusuoja EFD500, joka toimii sekä kompensointikelan säätäjänä että valvoo samanaikaisesti kaikkia aseman 20kV lähtöjä muun muassa suurohmisten ja katkeilevien maasulkuvikojen varalta. Laitteistot varustettiin Trenchin ECI-virransyöttölaitteilla, jotka mahdollistavat kelan virityksen myös symmetrisissä pienen nollajännitteen kaapeliverkoissa.
  • Laitteistoille tehtiin kattavat maasulkukokeet käyttöönottojen yhteydessä. Maasulkukokeissa hyödynnettiin Maviko Oy:n katkaisijakojeistolla varustettua vikakärryä, jolla voidaan tehdä kaikki tarvittavat maasulkukokeet (suora, suurohminen, katkeileva). Vikakärryllä on mahdollista tehdä täysin katkottomat maasulkukokeet; se on mahdollista kytkeä verkkoon jännitetyönä ja sen katkaisijakojeiston sekä suojareleen avulla koevika pidetään verkossa vain tarvittavan ajan.

 

Maviko Oy haluaa kiittää Helsingin Sähköverkko Oy:n projektin vastuuhenkilöitä erinomaisesti sujuneesta projektista, heidän asiantuntevasta oman sähköverkon tuntemisesta, hyvästä tavoitettavuudesta ja ennen kaikkea Tilaajan puolelta huokuvasta yhdessä toteuttamisen meiningistä aina suunnittelusta käyttöönottoon saakka.

”Helen Sähköverkko Oy:n 20 kV kymmenvuotinen maasulkuvirran kompensointihanke on saatu nyt päätökseen. Näin myös 20 kV verkon alueellamme on siirrytty hälyttävän maasulkusuojauksen piiriin. Kompensointi on ja tulee olemaan merkittävimpiä toimitusvarmuuttamme huipputasolle parantavia ja siellä sitä pitäviä tekijöitä. Jo tähän mennessä on yhteensä 27 keskijännitemaasulkutilannetta hoidettu 20 kV verkossa ilman merkittäviä asiakaskeskeytyksiä. Laitteistoista saatava hyöty vain lisääntyy jatkossa koko laajuuden tultua nyt käyttöön. Vuotuinen keskeytyksistä aiheutuvaa asiakashaittaa vähentävä vaikutus tulee olemaan verkossamme useita satoja tuhansia Euroja vuodessa.”  Mika Loukkalahti

”Trenchin kompensointikelat sekä säätäjä- ja paikannuslaitteet ovat olleet tähän mennessä luotettavia laadultaan. Toimittajan (Maviko) suunnittelu, asennus ja käyttöönotto on ollut ammattitaitoista ja laadukasta. Yhteistoiminta sujui projektissa mallikkaasti ja pystyimme toimimaan saumattomasti myös samanaikaisten toisiouusintaprojektien kanssa. Myös maasulkutestit sujuivat lähes ongelmitta. Lisätyötilauksia ei juuri tarvinnut tehdä. Koko maasulkuvirran kompensointihanke onnistui taloudellisesti, aikataulullisesti ja laadullisesti.”
– Pauli Somero