Maasulkukokeita Helsingissä Suurmetsän sähköasemalla

6.2.2017

Maasulkukokeita Helsingissä Suurmetsän sähköasemalla

Maviko Oy oli Helsingissä tekemässä maasulun ensiökokeita Helen Sähköverkko Oy:n Suurmetsän sähköasemalle toimitetulle maasulkuvirran kompensontilaitteistolle 16-17.01.2017 välisenä aikana. Maasulkukokeissa suoritettiin yhteensä 11 eri tyyppistä koetta. Kokeet järjestelyineen sujuivat ongelmitta.

Kokeet tehtiin Mavikon uudella vikakärryllä, jossa ensiövika voidaan kytkeä jännitteelliseen lähtöön kärryssä olevalla katkaisijalla.

Tämän yöaikaan tehdyn kokeen tuloksista voidaan todeta Mavikon toimittaman laitteiston havainneen erityyppiset maasulut oikein.

Maviko Oy:llä on meneillään mittava projekti Helen Sähköverkolle maasulkuvirran kompensointilaitteistojen toimituksista useille sähköasemille.
Toimitukset sisältävät keskitetyn maasulkusuojan, ns. EFD-laitteiston, jossa on pitkälle kehitetty katkeilevien- ja suuri-impedanssisten maasulkujen havainnointi.

Lisätietoja EFD-laitteistosta:
http://www.maviko.fi/tuotteet/keskitetty-maasulkusuoja-efd/

 

Video kokeissa tehdystä katkeilevasta maasulusta.