Uuden tyyppinen muuntamo

Älymuuntamo tarjoaa markkinoiden parhaan ratkaisun

Sähkön jakeluverkon käytettävyysvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Sähkökatkojen maksimiajat ovat rajoitettu lailla ja sähkökatkot ovat entistä kalliimpia. Tämä johtaa siihen, että sähköverkkojen älykkyyttä ja etäkäyttöominaisuuksia on kannattavaa lisätä. Automaatiota ja etäkäyttöä lisäämällä saadaan sähköverkko toimimaan joustavasti ja tehokkaasti. Sähköverkon äly- ja etäkäyttö lisää verkon hallittavuutta eri tilanteissa ja täten auttaa pitämään keskeytysajan lyhyenä ja keskeytyslaajuuden suppeana.

Uuden tyyppinen puistomuuntamo

Olemme kehittäneet älymuuntamon, uuden tyyppisen puistomuuntamon, jossa muuntamon automaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota.

Huolehdimme siitä, että ns. älymuuntamo tulee konfiguroitua ja testattua asiakkaan käytönvalvontaan asti. Tällä varmistamme, että saat parhaan mahdollisen hyödyn muuntamoinvestoinnista.  Varmistamme yhdessä tilaajan kanssa, että  älymuuntamon suojausasettelut ovat selektiivisiä koko sähköverkkoa ajatellen.

Lue lisää älymuuntamosta (esite)

Miksi Mavikon älymuuntamo?

  • Muuntamo toimitetaan valmiiksi konfiguroituna, suojareleet testattuina ja kaukokäyttövalmiina
  • Muuntamo voidaan varustaa esim. katkaisijakojeistolla
  • Toimii erotin- tai katkaisija-asemana
  • Erillinen lämpöeristetty tila suojareleille ja muille toisiolaitteille
  • Voidaan varustaa tarvittavalla viestiyhteydellä
  • Yleisimmät tuetut liikennöintiprotokollat
  • Sähkön laadun mittaukset
  • Tilaus betoni- tai teräsperustuksella
  • Tarvittaessa muuntamo voidaan toimittaa kokonaan ilman automaatiolaitteita

Testattu uusimpien standardien mukaisesti

Älymuuntamomme i1000 läpäisi kaikki vaaditut uusimpien standardien mukaiset testit. Valokaarikokeessa suunnittelemamme painepurkauskanavisto toimi tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Mahdollisessa suurjännitekojeiston valokaaritapauksessa muuntaja- ja pienjännite tila eivät kärsi vahinkoja. Valokaaren aiheuttama paine ja palokaasut johdetaan kanavistoa pitkin rakennuksen harjalla olevalle luukulle, josta ne purkautuvat turvallisesti ylös. Muuntamon katto säilyy muuten täysin ehjänä ja vain paineenpurkauskanaviston luukku joudutaan vaihtamaan. Näin ollen korjaus- ja keskeytysaika jää lyhyeksi ja muuntaja säilyy vaurioitumattomana.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Markus ToivonenProjekti-insinööriMarkus Toivonenmarkus.toivonen@maviko.fi050 414 4141
Kimmo AutioToimitusjohtajaKimmo Autiokimmo.autio@maviko.fi044 580 6215